Zásady ochrany osobních údajů

Vaše osobní informace jsou chráněny

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji našich uživatelů i jejich kontaktů nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou.
Data zpracováváme pouze v rozsahu nezbytně nutném a po dobu nezbytně nutnou.
Níže naleznete přehled toho, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme a jak jsou Vaše data chráněna.

CODAN MEDITECH s.r.o. jako Správce osobních údajů
Správcem Vašich údajů je společnost CODAN MEDITECH s.r.o. se sídlem Hlavní 104, Lelekovice, 664 31, IČ 60707992, vedená u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 15318.

Provozujeme naše služby prostřednictvím webových stránek www.codanmeditech.cz a jejich prostřednictvím získáváme a následně zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně v případě elektronické objednávky zboží nebo vyplněním kontaktního formuláře.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Jako Správce osobních údajů v závislosti na poskytovaných službách a produktech zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 • jméno
 • název společnosti
 • telefon
 • E-mail

Podle toho, jak naše služby využíváte, získáme i další údaje jako:

 • IP adresy
 • Soubory cookies
 • Případně jiné on-line identifikátory

Pro zlepšení poskytování našich služeb využíváme na našich webových stránkách cookies.
Za cookies se považuje malé množství dat, které prohlížeč uloží do počítače Uživatele. Více informací o cookies se dočtete na tomto odkaze http://www.codanmeditech.cz/zpracovani-osobnich-udaju

Proč osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje získáváme na základě zákaznických objednávek a další elektronické komunikace na webu www.codanmeditech.cz, Zpracováváme je za účelem obchodní komunikace, vytvoření a poskytnutí specifických informací služeb v oblasti dodávek zdravotnické techniky.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, mohou nastat situace, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas.
Tato situace může nastat v následujících případech:

 • V okamžiku, kdy si objednáte některou z našich služeb, zpracováváme Vaše údaje na základě účelu plnění smlouvy.
 • V okamžiku, kdy nám to nařizuje zákon nebo jiný právní předpis.
 • V okamžiku, kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu zejména zajištění bezpečnosti našich webových stránek.

Jak s Vámi budeme komunikovat?

V okamžiku, kdy získáme souhlas se zpracováním osobních údajů (vyplněním kontaktního formuláře nebo dokončení objednávky našich produktů), případně v situaci, kdy zpracování osobních údajů není podmíněno získáním souhlasu (například za účelem plnění smlouvy), budeme komunikovat prostřednictvím:

 • telefonu

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat

Osobní údaje uživatelů, kteří jsou našimi zákazníky a využívají některou z našich služeb, zpracováváme po dobu trvání spolupráce a dále pak 10 let po jejím skončení.

Souhlas můžete odvolat napsáním na e-mail gdpr@meditech.cz. Zpracování můžete dočasně přerušit kliknutím odkaz, který je součástí každého námi zasílaného e-mailu.
Osobní údaje získané pomocí souborů cookie zpracováváme po dobu 5 let.

Jak osobní údaje zabezpečujeme

Děláme celou řadu bezpečnostních opatření, která mají za cíl chránit Vaše osobní údaje stejně tak jako osobní údaje našich Uživatelů a jejich kontaktů. Všechna data jsou uložena v zabezpečených datových centrech v České republice. Přístup k těmto serverům je chráněn osobní identifikací a obvyklými opatřeními, která kvalitní datová centra nabízejí. K ochraně dat používáme moderní technologie, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje, a realizujeme veškerá možná aktuálně známá opatření, abychom osobní údaje zabezpečili před neoprávněnými zásahy třetích stran.

K ochraně údajů při jejich zadávání nebo zobrazování používáme technologii Secure Socket Layer (SSL).

Veškerá bezpečnostní opatření z naší strany musí být nutně doplněna i odpovědným chováním z Vaší strany. Mějte prosím na paměti, že v případě, kdy s námi budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím chatu, nebo jiných aplikací, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrovány. Proto byste je neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

K Vašim osobním údajům máme přístup my, jako Správce osobních údajů, a zejména naši pracovníci, kteří vyřizují objednávky, zajišťují obchod a komunikaci se zákazníky. Tito kolegové jsou prověření, mají přístup pouze k těm údajům, které potřebují pro poskytnutí služby a pouze po nezbytně nutnou dobu.

Informace o zpracovatelích

Osobní údaje zpracováváme ve vlastní marketingové aplikaci na webu www.codanmeditech.cz
K Vašim osobním údajům mají přístup i námi vybraní Zpracovatelé, zejména poskytovatelé serverů a zabezpečení. Jsou to pouze takové subjekty, které nám poskytují dostatečné záruky a garantují splnění požadavků na základě platných právních předpisů.

Jakým způsobem můžete svůj souhlas odvolat?

Svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat.
Pošlete nám e-mail gdpr@meditech.cz s tím, že svůj souhlas odvoláváte.
Tímto Vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které nám ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Na základě zákona o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • právo své osobní údaje upravit, doplnit
 • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
 • právo požadovat přenesení svých osobních údajů
 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů
 • právo „být zapomenut“, tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud nám jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost

Jako subjekt údajů, máte právo se dotázat, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Toto právo můžete využít zdarma pro první tři dotazy ročně. Každý další dotaz bude zpoplatněn poplatkem 500 Kč za každou jednu žádost.

Jak se s námi spojit

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese gdpr@meditech.cz
telefonním čísle +420 545 422 911, a to každý všední den mezi 9-15 hodinou.

Za CODAN MEDITECH s.r.o.
Michal Holub, jednatel společnosti Meditech.
V Brně dne 25. 5. 2018Kontakty

CODAN MEDITECH s.r.o.
Hlavní 104
664 31 Lelekovice
Česká republika
Tel: 545 422 911
Dat. schránka: 8r7k2nd
IČ: 607 07 992
DIČ: CZ 607 07 992

Nenašli jste co potřebujete nebo máte dotaz? Napište nám.